"

10 důvodů proč cvičit čchi kung a historie

26. 02. 2018 , aktualizace: 15. 11. 2019 Sdílej na SrdceMoravy

Co je Čchi kung a proč jej cvičit

Pavel Kala

Zjistěte, jaké přínosy pro člověka má cvičení starobylého čínského umění, jenž kombinuje tělesné pozice a pohyby s hlubokým dýcháním a soustředěním mysli.

10 důvodů proč cvičit Čchi kung

 1. Posílení vitální energie – podpora zdraví
  Cvičení čchi kungu podporuje a harmonizuje práci vnitřních orgánů, zlepšuje krevní oběh, dýchání apod., čímž zvyšuje celkovou vitalitu a zdraví.
 2. Uvolnění
  Cvičení čchi kung odstraňuje napětí, uvolňuje tělo a uklidňuje mysl.
 3. Mozková činnost
  Cvičení čchi kung synchronizuje činnost pravé a levé mozkové hemisféry, což má výrazný vliv na mnoho tělesných i duševních funkcí.
 4. Rovnováha – koordinace – vycentrování
  Cvičení čchi kung trénuje rovnováhu, zlepšuje celkovou koordinaci a vycentrovává tělo.
 5. Fyzická kondice
  Cviky čchi kung tím, že uvolňují zbytečné napětí, umožňují svalům pracovat efektivněji a učí propojení a používání fyzického těla jako celku.
 6. Soustředění
  Čchi kung výrazně zlepšuje schopnost soustředění a zvyšuje sílu vůle.
 7. Sjednocení
  Cvičení čchi kung sjednocuje tělo, vnitřní energii a mysl, čímž dochází k efektivnějšímu zaměření a využití celkové energie.
 8. Vnitřní klid
  Vyvážené cvičení čchi kungu podporuje rozvoj vnitřního klidu a vytváří duševní i tělesnou pohodu.
 9. Jasnost mysli
  Cvičení čchi kungu projasňují mysl a očišťují ji od rušivých myšlenek, a tím umožňují vidět to podstatné. I když čchi kung sám o sobě nevyřeší problémy, pomůže je vidět z jiné perspektivy, jasněji a s určitým odstupem, což umožní snadněji nalézt cestu k jejich řešení.
 10. Meditace a duchovní aspekt
  Dlouhodobá a pravidelná praxe čchi kungu postupně kultivuje čistou, tichou mysl a vnitřní mír jako základní předpoklady k dosažení hlubších meditativních stavů a duchovních vhledů.

Co je Čchi kung?

Čchi kung (qigong, chikung) je starobylé umění, kombinující tělesné pozice a pohyby s hlubokým dýcháním a soustředěním mysli. Čínské slovo čchi kung je složeno ze dvou znaků. První z nich je "Čchi", což je výraz pro životní sílu nebo energii, která prostupuje vším - v celém vesmíru. Druhý znak, "Kung", je výraz pro dovednost, která je kultivována vytrvalou a dlouhodobou praxí.

"Čchi kung" tedy znamená kultivaci životní síly.


Čchi kung má velmi dlouhou historii – více než 5000 let, a má mnoho variant a směrů, pocházejících z různých zdrojů. Každý směr je jedinečný a má své zvláštnosti. Zaměření bývá různé – od zdravotně-preventivního cvičení, přes bojový čchi kung, až po různé meditační a duchovní praktiky.
Čchi kung byl tisíce let vytvářen z praktických zkušeností mnoha generací mudrců, léčitelů, duchovních adeptů a mistrů bojových umění. Mnozí z nich svými modifikacemi tradičních postupů i vlastními originálními metodami přispěli do vzácné pokladnice umění vnitřní kultivace.
Velmi dlouhou dobu bylo hodně cvičebních metod a teorií udržováno v přísném utajení. Obvykle byly předány pouze několika studentům v rámci rodiny nebo společenství. Toto platilo zvláště u pokročilých čchi kungových praktik, které vyžadovaly důkladné pochopení složité teorie a vysoký stupeň sebekultivace. Teprve v několika posledních desítkách let byly jednotlivé části těchto učení postupně odhaleny veřejnosti.

Co je Čchi?

Čchi je prvotní energie vesmíru, latentně skrytá nebo projevující se ve všem. Je nejen silou, která pohybuje galaxiemi, hvězdami a planetami, ale také životní silou přírody, elementů, a všech živých organismů a bytostí, včetně člověka. Východní léčebné praktiky, filozofické a náboženské systémy, stejně jako bojová umění a další metody vnitřní kultivace, shodně uznávají čchi za zdroj života a potenciál, který je v lidské bytosti latentně přítomný.

Co znamená Kung?

Slovo "kung" znamená dovednost, která je dlouhodobě procvičována k dokonalosti. Výraz kung se často používá namísto slova "kung fu". Navzdory tomu, jaké je obecné povědomí o tzv. kung fu, znamená toto slovo daleko více, než co se běžně na západě pod tímto výrazem představuje. Pokud budeme mluvit o bojovém umění, které se čínštině obecně nazývá "vušu" (wushu), pak kung fu bude v této souvislosti označovat výborně zvládnutou vnitřní nebo vnější dovednost z oblasti bojového umění. Kung fu tedy znamená mistrovství, které bylo dosaženo dlouhodobým, pečlivým a přesným tréninkem. V případě čchi kungu to znamená dosažení pokročilé tréninkové úrovně, ovládání a používání čchi.

Druhy Čchi kungu

V průběhu tisíců let vzniklo nepřeberné množství čchi kungových cvičení a postupů. Některé sestavy jsou známé v různých variacích po celé Číně, jiná cvičení, jsou známá pouze úzkému okruhu zasvěcených. Cvičení čchi kungu lze obecně rozdělit podle způsobu tréninku, podle zaměření, podle místa vzniku apod.; všechny druhy čchi kungu však dodržují základní principy, týkající se těla, dechu a mysli. Mnoho cviků nebo sestav je víceúčelových - pro zdraví, rozvoj síly a energie nebo kultivaci mysli atd. Záleží především na tom, co kdo upřednostňuje a jaké jsou jeho cíle. důležité jsou i cvičební úrovně a varianty cviků a také správné dávkování. To vše a mnoho dalšího určuje, jaký efekt cvičení čchi kungu přinese. Dá se říci, že i když ne každé cvičení čchi kungu je vhodné např. pro zdraví nebo pro účely duchovního rozvoje, existuje mnoho čchi kungových cvičení, která se vzájemně podporují a jsou efektivní pro více oblastí.

Tréninkové úrovně Čchi kungu

Každé cvičení, i na první pohled velmi jednoduché, se dá provádět několika způsoby, v několika rozdílných úrovních obtížnosti. Nejde jen o cvičební varianty a fyzickou obtížnost, ale především o různé vnitřní dovednosti. Přesné provedení tělesných pozic nebo pohybů je důležitý základ, ale přesto pouze první úroveň. Další úrovně se týkají dýchání, napínání a uvolňování těla zevnitř, soustředění, zapojení imaginace a tvůrčí síly apod. Cvik prováděný na první úrovni – fyzicky, se příliš neliší od základních tělovýchovných úkonů až na to, že je prováděn bez zbytečného napětí, což již samo o sobě zlepšuje krevní oběh a pohyb čchi. Víceúrovňové provedení cviku je však komplexnější a efektivnější, ale vyžaduje delší praxi. Ovšem žádný stupeň tréninku nejde obejít, vše má své místo, správný čas a přirozený rytmus.

 

Chcete si cvičení zdarma vyzkoušet?

Zveme Vás na bezplatnou první lekci. 
Časy a termíny jednotlivých lekcí najdete ZDE.


Jinde na SrdceMoravy