"

10 důvodů proč cvičit Tchai ťi (Tai či)

26. 02. 2018 , aktualizace: 15. 11. 2019 Sdílej na SrdceMoravy

Co je Tchai ťi čchuan - Tai chi (Tai či)

Tchaj ti čchuan - "taiči" - je forma čínského zdravotně-energetického cvičení a zároveň bojového umění, které bylo odvozeno z některých externích i interních stylů kung fu, principů taoismu a čínské medicíny.

Tento systém cvičení, který je vhodný pro lidi každého věku a jeho pohyby jsou převážně pomalé a jemné, si získal oblibu cvičenců po celém světě. Provádění Tchai ťi nevyžaduje žádný speciální prostor ani pomůcky, dá se cvičit prakticky kdekoliv, nejlépe ve volné přírodě. Uvolněné, pomalé, jemné a soustředěné pohyby v součinnosti s přirozeným dýcháním, vyváženě procvičují unikátním způsobem celé tělo, což má blahodárný vliv na vnitřní orgány a celkové zdraví.

Cvičení pohybů Tchai ťi také velmi zlepšuje koordinaci, správné načasování, prohlubuje přirozené dýchání, trénuje koncentraci, vyrovnává emoce a uklidňuje mysl.

Podobně jako jóga nebo čchi kung i tchai ťi zlepšuje a prohlubuje meditaci a podporuje duchovní rozvoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 důvodů proč cvičit Tchai ťi čchuan
 

 1. Posílení vitální energie – podpora zdraví
  Cvičení tchai ťi podporuje a harmonizuje práci vnitřních orgánů, zlepšuje krevní oběh, dýchání apod., čímž zvyšuje celkovou vitalitu a zdraví.
 2. Uvolnění
  Cvičení tchai ťi odstraňuje mentální a fyzické napětí, uklidňuje a uvolňuje tělo i mysl.
 3. Mozková činnost
  Cvičení tchai ťi synchronizuje činnost pravé a levé mozkové hemisféry, což má vliv na veškeré tělesné i duševní funkce – rovnováhu, kordinaci, koncentraci, dýchání atd..
 4. Centrální nervový systém
  Cvičení tchai ťi stimuluje centrální nervový systém, vyvažuje a posiluje sympatický a parasympatický nervový systém.
 5. Rovnováha – koordinace – vycentrování
  Sestavy tchai ťi trénují rovnováhu, zlepšují celkovou koordinaci a vycentrování těla.
 6. Fyzická kondice
  Uvolněné, pomalé a soustředěné jemné pohyby tchai ťi v součinnosti s přirozeným dýcháním, vyváženě procvičují unikátním způsobem celé tělo a postupně zlepšují fyzickou kondici.
 7. Sjednocení
  Cvičení tchai ťi sjednocuje tělo, vnitřní energii a mysl, čímž dochází k efektivnějšímu zaměření a zacílení celkové energie.
 8. Vnitřní klid
  Pravidelné cvičení tchai ťi podporuje rozvoj vnitřního klidu a vytváří celkovou duševní i tělesnou pohodu.
 9. Schopnost změny
  Pravidelný trénink tchai ťi rozvíjí ve cvičencích postupnou schopnost změny zafixovaných nesprávných reakcí na podněty na správné – odpovídající dané situaci, a to jak na fyzické, tak i emocionální a mentální úrovni.
 10. Duchovní vhled
  Pravidelná praxe tchai ťi postupně kultivuje čistou mysl a vnitřní mír jako základní předpoklady k dosažení hlubších meditativních stavů a duchovního vhledu.

Krátká historie Tchai Ťi

Legenda praví, že taoistický mistr Čan Sanfeng, se stáhl do wudangských hor, aby pokračoval ve zkoumání nesmrtelnosti poté, co dokončil svůj výcvik v šaolinském chrámu. Jednoho dne byl prý Čan Sanfeng svědkem boje mezi jeřábem a hadem. To mu údajně dalo inspiraci, aby modifikoval svoje šaolinské kung fu do měkčí, sofistikované formy, zdůrazňující trénink vnitřní energie Čchi a meditaci.

Tento nový druh wudangského kung fu, který obsahoval 13 pohybů – principů, byl později předán učenci a generálu jménem Čen Wan Ting. Ten toto bojové umění v 17.století ve vesnici Čen Ťia Kou transformoval do Tchai ťi čhuan rodiny Čen. Dlouhou dobu bylo toto umění předáváno pouze členům rodiny Čen až do doby Čen Čan Singa v 19.století, kdy mladý muž jménem Jang Lu Čan začal pracovat v rodině Čen jako sluha. Později byl akceptován jako oficiální student. Jang Lu Čan, který je považován za zakladatele Jang Tchai ťi čchuan, v současnosti asi nejvíce známému a nejrozšířenějšímu stylu Tchai t´i.

Existuje více stylů Tchai ťi, ale běžně se uvádí pět hlavních: původní styl rodiny Čen, z něj odvozený styl Jang, a dále dva styly Wu (každý psán jiným znakem) a nakonec styl Sun, pocházející od slavného Sun Lutanga, který jej vytvořil kombinací Tchai ťi čchuan a dalších dvou bojových umění – Šin i čchuan (styl vůle a mysli) a Pakua čan´ (dlaň osmi trigramů), tvořících spolu s Tchai ťi známou trojici tzv. „vnitřních“ Nej Ťia stylů.

Co je to „vnitřní“ styl

Čínská bojová umění, kam přirozeně patří i Tchai ťi čchuan, se dají podle způsobu práce s tělem a vnitřní energií rozdělit na tzv. vnější (externí) a vnitřní (interní). Toto dělení je však z hlediska klasických čínských stylů zavádějící, protože každé tradiční čínské bojové umění má nejen svoje viditelné – externí aspekty (techniky, pohyby, sestavy), které jej odlišují od jiných stylů, ale i své neviditelné – interní aspekty, což se týká především způsobů práce s vnitřní energií čchi.

Tzv. vnitřní styly se zaměřují hned od počáteční praxe na vytváření energie ve spodní části břicha (v centru zvaném Tan t´ien) a cirkulaci této životní síly v síti meridiánů v celém těle, což má velmi dobrý efekt nejen pro vnitřní orgány, ale také i pro svaly, šlachy, kosti atd. Naproti tomu tzv. vnější styly pracují ze začátku hodně s tělem a až později směřují pozornost více dovnitř do oblasti vnitřní energie.

Oba přístupy (vnější i vnitřní) jsou v pořádku, ani jeden nevyzdvihuje jedno na úkor druhého, ale metody tréninku se mohou lišit. Nedá se říci, že jeden přístup je lepší než druhý, spíše záleží na studentech samotných, na jejich povaze, temperamentu, věku a stavu jejich těla a mysli, který přístup je pro ně vhodnější.

Úrovně provádění Tchai ťi

Podobně jako u čchi kungu, jógy a podobných cvičení, existují i v technikách a sestavách čínských bojových umění různé úrovně provádění. Každý styl má svoje speciální postupy, ale i v jejich rámci existují různé přístupy. Hodně záleží na učiteli a jeho technických i učitelských schopnostech, skrze které je schopen odhadnout možnosti studentů a určit optimální postup při výuce.

První úroveň, která je pro začátečníka pochopitelná a nejsnadněji uchopitelná, je úroveň fyzického těla – pozic, pohybů apod. Tak jako např. u čchi kungu je i v případě tchai ťi důležité současné uvolnění mysli a těla, protože bez jednoho nebude fungovat ani to druhé – je to jako spojené nádoby. To je jeden ze základních principů při cvičení tchai ťi. Na tento základní princip se postupně nabalují další a cvičení se stává komplexnější, účinnější a sofistikovanější. A jako vždy, nelze přeskakovat – vše vyžaduje postupnost, správnou míru, trpělivost a pravidelnost.

Je jasné, že vysoké úrovně v jakémkoliv stylu nelze dosáhnout za krátkou dobu, nicméně při správném cvičení lze cítit určité zdravotní efekty a vnitřní klid už za poměrně krátkou dobu několika týdnů až měsíců pravidelného tréninku, což je jistě potěšující a motivující skutečnost pro mnoho zájemců o tchai ťi, jógu, čchi kung a podobné aktivity.

Text: Pavel Kala


Jinde na SrdceMoravy