"

Sokol urazil od Tyrše kus cesty. Podívejte se kam Sokol Brno I došel

13. 07. 2020 , aktualizace: 20. 07. 2020 Sdílej na SrdceMoravy

Jména Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera a jejich společné dítě - spolek Sokol, zná z učebnic snad každý. Jeho historická důležitost po založení v 19. století i za První republiky je neodmyslitelná. Ale co se se Sokolem stalo v dalších desetiletích, a kde stojí dnes? Sokol Brno I je nejstarší a nejdéle fungující sportovní a tělocvičný spolek v Brně s tradicí již od roku 1862. Prošel si tak celou sokolskou historií a dnes mimo jiné nabízí pro děti všestranný pohybový základ. Můžou se tak ve světě sportu v klidu rozkoukat a později je jen na nich jakou disciplínu si vyberou a na jaké úrovní se jí budou věnovat. 

Co je Sokolská všestrannost?

Připravit dítě pro jakýkoliv sport a vybudovat v něm lásku pro pohyb. To je hlavní cíl Sokolské všestrannosti. A v Sokolu Brno I s tím začínají už od jednoho roku. Až do čtyř let mohou cvičit rodiče společně se svými ratolestmi. Trénink je především hra a cílem je nejen cvičení, ale také snaha nadchnout děti pro jakýkoliv pohyb. Od pěti do 7 už děti cvičí sami - holky i kluci dohromady. Trenéři se opět zaměřují na všestranný rozvoj pohybu pomocí různých her, překážkových drah a dalších aktivit. Od osmi do dvanácti let se trénink zaměřuje na vše, co by děti v tomto věku měly umět - zejména gymnastika, florbal, plážový volejbal, šerm, horolezectví, stolní tenis a všestrannost. Ve skupině cvičí opět kluci i holky dohromady. 

Sokol - od turistiky přes atletiku až po sebeobranu

Od sedmi let v Sokolu však existují už i oddělené dívčí a chlapecké oddíly, a to v různých věkových kategoriích až do osmnácti let. Dívky se zaměřují na různé formy sportovní gymnastiky, cvičení s hudbou, míčové sporty či základy atletiky a sporty v přírodě jako plavání či turistika. Obdobné je to u chlapců, ti však více preferují silové sporty jako třeba šplh na tyči, parkour či street workout. Čím dál více roste zájem o různé formy úpolových aktivit, kterými jsou bojové sporty, bojová umění a sebeobrana.

 

 


Jinde na SrdceMoravy